Blogg

Melding fra erher.no

Posted on: 07/02/2023 by Admin 4 Comments

 

Vi har nå noen kjente feil på vår plattform www.erher.no. Årsaken er en inkompatibilitet mellom programvare på webserver og websiden vår. Dette gir noen problemer med layout noen steder, som dere sikkert vil se. Men på tross av disse feil, skal det meste fortsatt fungere brukbart.

Samtidig er vi i overgang til en helt ny teknisk løsning, det betyr at vi trolig ikke rekker å rette de feil som nå har oppstått på gjeldene plattform.

Noen kjente feil:
-feil med layout noen steder.
-feil med åpne/lukke knapper i blogg på mobilvisning.
-feil med filter-knapper under grunnskole og vgs.

Vi skal holde dere oppdatert!

Til ungdommen – for livsmestring

Posted on: 15/11/2022 by Admin No Comments

 

Læremiddelet Til ungdommen – for livsmestring tar utgangspunkt i litteratur for å spore til samtale og refleksjon rundt det å være ungdom.
skjermdump nettsted

Døve steinhoggere i Nidarosdomen

Posted on: 25/10/2022 by Admin No Comments

 

Fire døve har arbeidet som steinhoggere ved Nidarosdomens restaureringsverksted. I denne videoen forteller Finn Arild Thordarson om arbeidet til de fire steinhoggerne og gir oss et lite innblikk i steinhoggeryrket og arbeidet med restaurering av Nidarosdomen. Videoen er laget på grunnlag av manus utarbeidet av Synnøve Utseth, og inngår i undervisningsmateriellet i Tegnspråk for vidreregående skole.
Spilletid 33 minutter.

 

Språkloven og norsk tegnspråk

Posted on: 16/09/2022 by Admin No Comments

 

– ressurs i anledning den internasjonale tegnspråkdagen den 23.

Fem tegnspråktekster om språkloven, og en tidslinje.

 

– med oppgaver og illustrasjoner til nedlastning
Eventyret kan være til ren underholdning, men egner seg også i pedagogiske sammenhenger.

17. mai (grunnlovsdagen)

Posted on: 10/05/2022 by Admin No Comments

 

Vi har samlet noen aktuelle ressurser i forbindelse med grunnlovsdagen, Norges nasjonaldag 17. mai.

Eidsvoll – 1814

Bli med på omvisning i Eidsvollsbygningen med tolk. I omvisningen for barnetrinnet kan elevene løse en rebus underveis. For ungdomstrinnet er også milepæler, viktige hendelser for utvikling av demokratiet i Norge, oversatt til tegnspråk.
Tips: Se «Om ressursen» for skriftlig gjengivelse av omvisningene og milepælene.

Les mer

 

Krig og konflikter er ofte tema i ulike medier, og mange ukjente ord og uttrykk blir brukt. I denne ressursen blir tolv norske uttrykk forklart på norsk tegnspråk og norsk tale.

Ukraina-konflikten

Posted on: 18/03/2022 by Admin No Comments

 

Vi har oversatt FN-sambandets tidslinje om bakgrunnen for Ukraina-konflikten.

TegnSkatter web-app

Posted on: 16/02/2022 by Admin No Comments

 

Vi er glade for at mange liker lekematta TegnSkatter, men lei oss for at noen sliter med å få Arilyn-appen til å skanne skattemerkene på matta. For at alle som har kjøpt matta skal få gå på skattejakt, har vi laget web-appen TegnSkatter. Web-appen er utviklet for bruk på nettbrett slik at den blir enkel å bruke sammen med matta. Appen fungerer også fint på PC. Den kan brukes på mobil, men appen er ikke laget for visning på de minste skjermene.

Les mer

6. februar – Samefolkets dag

Posted on: 01/02/2022 by Admin No Comments

 

Gratulerer med dagen til hele det samiske folket!

Minner samtidig om noen ressurser;