Tolking, hva er det?

Å snakke sammen via en tolk, er annerledes enn å snakke direkte med hverandre. I denne ressursen er det videoklipp av situasjoner der barn samhandler via tolk. Du møter også Trude og Krølle, som undrer seg over både språk og tolking. Krølle er 4 år, og går i en barnehage der de av og til har tolk. Han har mange spørsmål om tolking, som han synes barn og voksne skal snakke om.

Når barn skal begynne å samhandle via tolk, er det viktig at de voksne rundt barnet vet hva det innebærer. Hva det krever av barnet, hva det krever av tolken, og alle de andre som er involvert i samtalen. Barn må få observere, erfare og prøve samhandling med tolk for å bli kjent med denne praksisen.

Se den innholdsrike temasiden tolking og barn på statped.no for nyttig informasjon.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-4. trinn


RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk
• sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser

Kommunikasjon, språk og tekst
• synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
• invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål


KOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 2. trinn som kan være aktuelt
• samtale om og erfare hva en tegnspråktolk gjør

Publisert: 27/10/2021 av Admin