TegnTips til barnehager

Tidlig samspill er viktig for barns opplevelse av meningsfulle sammenhenger i hverdagen, og for deres videre sosiale, kommunikative og språklige utvikling.

I TegnTips til barnehager kan du lese om noen barnehagers erfaringer. Hvordan de kom i gang med å bruke tegn, og hvilke læringsverktøy som var nyttige. Det er også tips til ulike tegnspråklige aktiviteter, og hvordan dere kan gjøre tegn lett tilgjengelig i barnehagen.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn
tegnspråkutvikling, tegnspråkopplæring, tegn til tale, norsk med tegnstøtte

Denne ressursen er laget i Google Presentasjoner, les mer.Både rammeplanen for barnehagen og veilederen “Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat” vektlegger kommunikasjon og språk. Tilnærmingen til språktilegnelse er at barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive, og at barnehagen fremmer god språkutvikling gjennom de vanlige aktivitetene i barnehagen (udir.no/rammeplan for barnehagen). TegnTips til barnehager egner seg som del av det faglige grunnlaget for arbeidet med språkstimulering da de ulike tips og råd er relatert til hverdagen i barnehagen.

Publisert: 01/06/2021 av Admin