TegnSkatter

Ei stor lekematte til å pirre nysgjerrigheten for dyr, tegn og tegnspråk.
www.statped.no/tegnskatter

Tegnskatter er ei stor lekematte på 150×230 cm. Matta er en tegnet verden av dyr og tegn fra norsk tegnspråk. Hele 66 tegn for dyr rammer inn verden; mange tegn å lære og mange dyr å finne igjen på matta. Det artigste blir nok å gå på skattejakt. Tegnskatter skjuler nemlig 10 tegnspråklige videoskatter, alle presentert av Ipek D. Mehlum.

“Hiv og hoi, Landkrabber: Finn skattemerkene, skann disse med appen Arilyn og vips er skattene å se på skjermen.” (Appen bruker AR-teknologi)
Vil dere åpne skattene ved å løse en oppgave der riktig tall skal plasseres i skattemerkene, bruker dere web-appen TegnSkatter. Den er utviklet for bruk på nettbrett slik at den blir enkel å bruke sammen med matta. Appen fungerer også fint på PC. Den kan brukes på mobil, men appen er ikke laget for visning på de minste skjermene.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskolen småskoletrinnet

Publisert: 28/10/2020 av Admin