Tegnmyggen og knottene

Kjente spill i ny drakt – med tegn fra norsk tegnspråk

Se full omtale på www.statped.no/tegnmyggen

Bruk spillesken og appen Tegnmyggen til å lære tegn på en morsom måte. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater– alle med tegn fra norsk tegnspråk. For videoavspilling av tegnene, skann tegnillustrasjonene med appen

Appen TegnMyggen er gratis tilgjengelig fra Apple Store eller Google Play. Objekter i spillesken som kan skannes for videoavspilling er: Lotto- og Svarteperkort, temaplakater, og illustrasjonene på lokket.

Se også TegnTips til barnehager for tilgang på andre nyttige læringsverktøy, samt informasjon om hvordan å komme i gang med å bruke tegn i barnehagen.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn
Publisert: 29/03/2017 av Admin