Tegnmyggen og knottene

Kjente spill i ny drakt – med tegn fra norsk tegnspråk

Tegnmyggen og knottene består av en spilleske og en egen nettside. Spillesken inneholder dyrelotto, svarteper, memory, en tallinje og to temaplakater – alle med tegn fra norsk tegnspråk.

nettsiden med tips er det tips om hvordan dere kan komme i gang med å bruke tegn i barnehagen, og linker til nyttige læringsverktøy og andre digitale ressurser.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-2. trinn


tegnmyggen-banner

tegnmyggen-skjermdump

Publisert: 29/03/2017 av Admin