Tegnkort – Hva gjør Lotta og Milo?

20 hverdagsaktiviteter, verdt å snakke om! Les mer på www.statped.no/tegnkort

Lotta og Milo gjør mange ulike aktiviteter, noen av dem er å pusse tenner, bygge tårn, stå på skøyter og å ta på bilbelte. Å tisse og bæsje er også med, men det er det hunden Terra som gjør. Oversikt over aktivitetene.

Aktivitetene presenteres som bilde, video, tegnillustrasjoner og skriftlige ord. For video, last ned appen Arilyn (iOS eller Android) og skann bildene med ensfarget bakgrunn.

Primærmålgruppe:
» Barnehage
Sekundærmålgruppe:
» Se mitt språk

Rammeplan for barnehagen

TegnKort egner seg godt til det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. TegnKort retter seg både til tegnspråklige barn, og barn som ikke har norsk tegnspråk som et av sine språk. Tegnkort kan være et bidrag til tegnspråklige samtaler, men også brukes for å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk. For de barna som ikke har norsk tegnspråk som sitt språk, er ønsket at barna skal få kjennskap til og litt ferdigheter i norsk tegnspråk. Hensikten er å fremme positive holdninger til norsk tegnspråk.

Publisert: 14/05/2020 av Admin