Lære å lytte

Lære å lytte er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. Sangtekstene med illustrasjoner kan skrives ut. For mer informasjon om programmet velg fanen Veiledning i programmet.

Primærmålgruppe:
» Barnehage

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Publisert: 14/02/2012 av Admin