Lære å lytte

Lære å lytte er en digital barnebok som er ment å motivere og inspirere hørselshemmede barn til å øve opp evnen til å lytte. I programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. Sangtekstene med illustrasjoner kan skrives ut. For mer informasjon om programmet velg fanen Veiledning i programmet.

-Lyder (pdf)
-Sanger (pdf)

Primærmålgruppe:
» Barnehage

skjermdump

Publisert: 15/02/2022 av Admin