Geitekillingen som kunne telle til ti

Den actionfylte fortellingen er fylt med glede, redsel, litt tristhet og en god dose stolthet. Her kan en også bryne seg på digitale og analoge oppgaver, og ei telleregle.

Fortellingen kan være til ren underholdning, men egner seg også i pedagogiske sammenhenger. Vår tegnspråklige gjenfortelling med tilleggsressurser, er laget til barnehagen og følgende fag på 1.-2. trinn; norsk tegnspråk, drama og rytmikk og matematikk.

Les TIL LÆRER for mer informasjon og konkrete tips til undervisningen. Der er det også ei fil med illustrasjoner til nedlastning. Bruk illustrasjonene i ditt undervisningsopplegg.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole 1.-2. trinn
»» tegnspråk, drama og rytmikk, matematikk
Sekundærmålgruppe:
» Barnehage 

Fra Læreplanen i norsk tegnspråk Kompetansemål etter 2. trinn

 • avlese og oppleve skjønnlitteratur (...) på tegnspråk og samtale om innholdet beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk
 • avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler

Fra læreplan i drama og rytmikk
Kompetansemål etter 2. trinn

 • beskrive opplevelser gjennom og språk og bevegelse
 • utforske og leke med kroppsspråk, mimikk og håndformer
 • beskrive og samtale om kreativ bruk av tegnspråk

Fra læreplan i matematikk
Kompetansemål etter 2. trinn

 • utforske tall, mengder og telling i lek (...) og barnelitteratur, representere tallene på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene
 • lage og følge regler i trinnvise instruksjoner i lek og spill

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Kommunikasjon, språk og tekst

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer


Personalet skal

 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
 •  synliggjøre språklige og kulturelt mangfold, (...).
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Publisert: 04/10/2023 av Admin