Læringsressurser på erher.no

Krig og konflikter – ofte brukte uttrykk

Posted on: 30/03/2022 by Admin No Comments

Krig og konflikter er ofte tema i ulike medier, og mange ukjente ord og uttrykk blir brukt. I denne ressursen blir tolv norske uttrykk forklart på norsk tegnspråk og norsk tale.

Skriv kommentar