Læringsressurser på erher.no

Kort om skred på norsk tegnspråk

Posted on: 21/01/2021 by Admin No Comments

Tolv norske uttrykk relatert til skred blir forklart med illustrasjoner, og norsk tegnspråk med undertekst. Videoene avsluttes med tegnillustrasjoner av tegn brukt i forklaringene.

Skriv kommentar