Film og video

Tegnkatt

Posted on: 06/11/1993 by Admin No Comments

tegnkatt

Dette er en gammel produksjon fra 1993, Tegnkatt var et forsøk på å lage en videobok til bruk i faget tegnspråk for døve elever. Videoen inneholder eksempler på elevoppgaver i emnene lokalisasjon; riktig og kreativ bruk av proformverb og retningsbøyde verb, og forslag til øving i å lage strukturerte fortellinger der handlingsrekkefølge og uttrykksmåte vektlegges.

Noen av oppgavene øver grunnleggende ferdigheter og vil passe i småskolen.De lengre fortellingsoppgavene vil også kunne brukes på høyere klassetrinn. På slutten av programmet gis en ”lærerveiledning” på tegnspråk.
Videoen kan også brukes i tegnspråkopplæring av andre grupper.
Videoen er et resultat av et materiellverksted holdt på Ål folkehøyskole etter ønske fra nettverksgruppa for faglærere i tegnspråk i skolene for døve.
Medvirkende: Thorbjørn Thomassen., Jon Martin Brauti, Elinor Rønning, May-Britt Nyløkken og Gøsta Rougnø.
Tegnkatt innhold:
2:00 oppgave l: Glasset I
3:00 oppgave 2: Glasset Il
5:50 oppgave 3: Tallerkenen
8:00 oppgave 4: Bananskallet
11:30 oppgave 5: Der kleine Herr Jakob
12:10 Bjørnen
15:10 Indianeren
18:50 Elefanten
25:00 Lærerveiledning (til 43:00)
En samproduksjon fra 1993 mellom Tr. heim off. skole for døve og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Skriv kommentar