Læringsressurser på erher.no

Venner for livet

Posted on: 08/08/2017 by Admin No Comments

Dette er tegnspråkversjon av boken Venner for livet med norsk tale og undertekst. Tema er døveskolens opprinnelse og livet på døveskolen frem til 1960 tallet.

venner-for-livet-skjermdump

Skriv kommentar