Læringsressurser på erher.no

Eidsvoll 1814 -omvisning med tolk

Posted on: 27/10/2014 by Admin No Comments

Samfunnsfag, nye ressurser til 3.-4. trinn og 8.-10. trinn.

I 2014 ferier Norge at Grunnloven er 200 år, og en nyrestaurert Eidsvollsbygning står frem med all sin prakt. Eidsvoll 1814 tilbyr omvisninger for skoleklasser, og vi har filmet to av disse omvisningene med tegnspråktolk. Dette har resultert i to nye ressurser:

Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk, 3.-4. trinn
I nettressursen til barnetrinnet tar en av museets guider oss med på en historisk reise med omvisningen «17.mai og Grunnloven». Les mer

Eidsvoll 1814 – omvisning med tolk, 8.-10. trinn
Nettressursen til ungdomstrinnet inneholder omvisningen «Et modig opprør» og milepæler i Norges demokratiske utvikling. Les mer

[sociable]

Skriv kommentar