Film og video

Gjennom lydmuren

Posted on: 29/11/2013 by Admin No Comments

gjennom-lydmuren-dvd

Joakim er 17 år og har levd med nedsatt hørsel i hele sitt liv. I denne filmen blir vi kjent med Joakim, i tillegg til hans mor og nye lærer. Filmen viser på en varm og god måte ulike sosiale situasjoner, med fokus på hva som er spesielle utfordringer for ungdom med hørselstap.

Målgruppen for filmen er familie og lærere til barn og unge med nedsatt hørsel. Barn og unge som selv lever med nedsatt hørsel vil også ha utbytte av filmen. Filmen er svært godt egnet til refleksjon i skole-hjem-samarbeidet, innad i familien og med øvrige nærpersoner til unge med nedsatt hørsel.
Filmen er fiktiv og er tekstet på norsk.

Spilletid: ca 23 minutter

Skriv kommentar