Film og video

Sorg – det hjelper å snakke om det (filmen)

Posted on: 04/04/2013 by Admin No Comments

Mange mennesker opplever sorg flere ganger i løpet av livet. Sorg kan handle om tap av noen vi er glad i, en skilsmisse eller at en god venn flytter. Noen kan også ha sorg fordi de føler seg utenfor et fellesskap eller føler seg annerledes. Når vi opplever noe som er vanskelig, sier vi ofte at «det hjelper å snakke om det». Da er det viktig at vi får bruke det språket vi lettest uttrykker oss på, og for deg er det kanskje norsk tegnspråk.

Filmen gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner.

Den passer for tegnspråklige barn og ungdommer. Den vil også være aktuell for foreldre, og fagfolk som arbeider med tegnspråklige barn og ungdommer.
Prosjektet er gjennomført av Møller-Trøndelag kompetansesenter (nå Statped) med støtte fra EkstraStiftelsen.

Skriv kommentar