Til lærer

Til tegnspråklærere
– som underviser i Se Mitt Språk

Del ressurser via Dropbox.com

I Dropbox kan du legge inn eget undervisningsmateriell og få tilgang til andres materiell (bilder, illustrasjoner, video, presentasjoner). Hver enkelt lærer er ansvarlig for sine bidrag. Du kan få påloggingsinfo fra ansvarlig på arbeidsstedet ditt.
Bruk nettleser Chrome. Av sikkerhetsmessige grunner bør du ikke velge «Husk pålogging».
Se veiledning

Tilgang på «gamle» DVD-er på Vimeo


På Vimeo kan du finne DVDer som nå er tilgjengelige på nett. Tegnspråklærerne i Statped, Signo og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har egne koder for pålogging. Spør ansvarlig på arbeidsstedet ditt.
www.erher.no/videotorg
www.statped.no/videotorg