Viten-programmer på tegnspråk /

Viten-programmer på tegnspråk

Naturfag 8.-10 trinn, vg1
Et program om cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.
Naturfag 8.-10 trinn, vg1
Drivhuseffekten og hvordan forskere bruker klimamodeller for å forutsi hvordan klimaet kan bli i framtiden.

Statped læringsressurser og teknologiutvikling samarbeider med viten.no, ved Naturfagsentret om utvikling av viten-programmer på tegnspråk.