WEB-TV på tegnspråk

Dette er en  ressursside for et utvalg av web-tv på ulike tegnspråk som er produsert i  Norge, Danmark, Sveits og USA. Det brukes nasjonalt og internasjonalt tegnspråk  om hverandre. Elever kan få kunnskaper om døve og tegnspråk i forskjellige  land, og om ulike kulturelle arrangementer i verden.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 8.-10. trinn

TEKNISK:
Dette nettstedet benytter HTML5.
Du må ha ny oppdatert nettleser for at alt skal fungere.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

MUNTLIG SAMHANDLING:
• delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
• forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk tegnspråk
• forstå og gjengi enkle ytringer på et tegnspråk fra et engelskspråklig språkområde
• forstå og gjengi enkle ytringer på ”Internasjonalt tegnspråk”
TEGNSPRÅKTEKSTER:
• forstå og skape tegnspråktekster i ulike sjangere
• bruke varierte og fleksible strategier i avlesning av skjønnlitteratur og sakprosa
• orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
• avlese kritisk og vurdere teksters troverdighet
• bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne tegnspråkfaglige og tverrfaglige tekster
• forstå et utvalg tekster på svensk og dansk tegnspråk og gjengi dette som norsk tegnspråk
• bruke tegnspråktekster og annen bilde- og tekstinformasjon hentet fra bibliotek, internett og massemedier og utvise kildekritikk og referere til benyttede kilder
SPRÅK OG KULTUR:
• drøfte den muntlige fortellingens rolle i vår egen og andre døvekulturer før og nå
• beskrive likheter og forskjeller mellom ulike varianter av norsk tegnspråk og mellom ulike nordiske tegnspråk
• drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
• gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles

Publisert: 29/05/2012 av admin