TV2 skole – ungdomstrinnet

TV 2 Skole er et læremiddel som hver uke leverer nyhetssendinger, filminnslag og oppgaver direkte knyttet til kompetansemål innefor sentrale fag i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.
I samarbeid med Statped, blir disse sendingene nå gjort tilgjengelig med tegnspråk.

(Gå til gamle sider)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

tv2skole-ungdomstrinnet-skjermdump
(Foto: skjermdump) Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 10. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

HISTORIE:
• søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
GEOGRAFI:
• forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla

Publisert: 15/11/2010 av admin