TV2 skole – barnetrinnet

TV 2 Skole er et læremiddel som hver uke leverer nyhetssendinger, filminnslag og oppgaver direkte knyttet til kompetansemål innefor sentrale fag i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.
I samarbeid med Statped, blir disse sendingene nå gjort tilgjengelig med tegnspråk.

(Gå til gamle sider)

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 1.-7. trinn

tv2skole-barnetrinnet-skjermdump
(Foto: skjermdump) Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
• samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylte

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter 7. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SAMFUNNSKUNNSKAP:
• velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
• forklare korleis informasjon frå massemedium og kommersiell påverknad kan verke inn på forbruksvanar
• gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing

Publisert: 15/11/2010 av admin