Ressurser fra L97

Materiellet du finner her ble utviklet på oppdrag fra Læringssenteret (nå:Utdaningsdirektoratet) i perioden 1997-2000.
Dette var første gang i Norge en læreplan hadde egne fagplaner for døve.

Adams bok
Et tospråklig leseopplegg for døve barn som også handler om døve barn
(Den svenske originalutgaven av Adams bok ble første gang utgitt i 1991, norsk versjon utgitt 1999)

Bok: Tegnspråklig versjon på YouTube
Lærerveiledning: Last ned lærerveiledningen gratis
Leseboka: kjøpes i statped nettbutikk

[sociable/]

x
Adventstid på tegnspråk! - Les mer